POPULI
Podjetje za trgovino, turizem in zastopanje d.o.o.
Gregorčičeva 11 (na GARMIN vtipkajte KRAJ - Zgornje Jarše)
1235 Radomlje

Matična številka: 5543959
ID za DDV: SI86815199
Transakcijski račun: SI56 0230 4003 5164 453 NLB d.d.
Vpis v reg. Okr.sod. v LJ pod 1/14423/0
Osnovni kapital: 2.500.000,00 SIT

Podjetje ustanovljeno leta 1991/1992.


cloveceklucka150_1.gif